Agridag Zeuv’mhusen 2017,

Al 18 joar lang hebb’n wij met veul plezier de Agridag organiseert.
Allenig dit joar.. kon’n oonze wensen niet word’n realiseert.

De tied tikt als mor deur, en wat nijs heurt doar toch wel bij.
En doarom will’n we volg’nd joar begunn’n met een schone lei.

Meschien ’n nij veldje, en ook wat nije ding’n om te beleev’m.
Dat gijt oonze bezuukers volg’nd joar een hatstikke mooie dag geev’m.

Wi-j will’n elk en een bedank’n die de oafloop’n joar’n met holp’n het.
Zi-j word’n hierbij deur ons eev’m in het zunnetje zet.

Wi-j goan weer aan de gang veur de Agridag van volg’nd joar.
Hopelijk zien we jim weer doar!!